24 Haziran 2018 Pazar

Harf İnkılabının 84. yılı

31 Ekim 2012 Çarşamba 12:45 tarihinde eklendi | 1882 defa okundu

 

1 KASIM 1928 HARF İNKILABI

Bugün kullandığımız Latin alfebesine geçiş sürecinin başlangıcı 1860 yılına kadar gitmektedir. 1863 yılında Azerbaycanlı aydın, Mirza Fethali Ahundzade  Osmanlı Devletine gelerek, dönemin yönetimine, Latin alfebesine geçilmesi yönünde öneride bulundu. Ancak öneri, uygulama aşamasına geçmedi.

1863 yılından itibaren cumhuriyet’in ilanına kadar kullanılan Arap harfli (ve Farsça harflerinde bulunduğu) alfabe üzerinde değişiklik yapılması veya alfabenin tamamen değiştirlimesi yönünde öneriler ve bunlar üzerinde tartışmalar oldu. II. Meşrutiyet ilanından sonra (1908), Latin harflerine geçilmesi gerektiği yönünde görüşler daha da artmaya başladı. 

Cumhuriyet Türkiyesinin ilk yıllarında da kullanılan alfabe hakkında tartışmalar devam etti. 1928 yılında Latin Harflerinin, Türkçe’ye uygulanması üzerinde yoğun çalışmalar başladı.   1 Kasım 1928 tarihinde “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun”, Mecliste kabul edilerek, yeni harfler benimsendi.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü

1 Kasım 2012