Hakkımızda

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7d/2 maddesi uyarınca Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi" adı ile kurulmuş olup; Türk Gençliğinin 2547 sayılı Kanun'un 4. maddesinde öngörülen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda yetişmesi amacını taşımaktadır.